Åbent Universitet - økonomikurser ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet – Københavns Universitet

Banner - åbent universitet

Åbent Universitet - kurser på cand.polit-uddannelsen

Åbent universitet er for dig, der gerne vil supplere din nuværende uddannelse, efteruddanne dig i en hel anden retning, eller blot har interesse inden for økonomi og samfundsvidenskab. Det er også for dig, der er Ph.d.-studerende uden for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som skal tage polit-fag som en del af din Ph.d.-uddannelse.

Hvad tilbyder vi?

Ved Økonomisk Institut udbyder vi alle kurser som enkeltfagskurser efter reglerne om deltidsuddannelse (tomplads-ordningen). Er der stadig ledige pladser, efter at de ordinære studerende har tilmeldt sig, udbydes disse som enkeltfagskurser til betalende studerende. Dette gælder også for økonomistudiets sommerskoler.

Da alle udbudte fag indgår som fag på studiets bachelor- og kandidatuddannelser, er der tale om forskningsbaseret uddannelse på højt akademisk niveau.

Hvor mange fag kan du tage som ÅU-studerende?

Som enkeltfagsstuderende på Åbent universitet kan du tage op til halvdelen af henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsens ECTS-point. Det er ikke muligt at skrive et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale som enkeltfagsstuderende.

Brug menuen til venstre for at læse mere om adgangskrav, ansøgning, betaling m.m.