Kontakt, Økonomisk Institut – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Økonomisk Institut > Kontakt

Kontakt og åbningstider

Økonomisk Institut

Øster Farimagsgade 5, bygning 26
1353 København K
Telefon: 35 32 30 10
E-mail: Economics@econ.ku.dk

Åbningstider: hverdage fra kl. 11:00-14:00


Studievejledningen

Studievejlederen bor i bygning 26 i stuen sammen med studieadministrationen.

Send en email på studievejledningen@econ.ku.dk eller ring mellem 11:00 og 12:00 på 35 32 30 52.

Du er også altid velkommen i åbningstiden hverdage mellem 13.00 og 15.00 i lokale 26.0.15.

Vores åbningstider er uændrede i juli og august.


Studieadministrationen

Send os en mail, ring til os eller mød op personligt i åbningstiden hver dag mellem 13 og 15.

Studieadministrationen holder ikke ferielukket. Der er dog mindre bemanding end ellers, så der kan være tilfælde, hvor du først kan få endeligt svar på dine spørgsmål i august.

Vi bor i bygning 26 i stuen i lokalerne 26.0.17 og 26.0.19

Tilmelding til undervisning og eksamen

Send din mail til Katja Dall Svendsen, katja.dall.svendsen@econ.ku.dk, eller ring i åbningstiden på 35 32 32 56 

Absalon

Send din mail til Katja Dall Svendsen, katja.dall.svendsen@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 32 56

Eksamen

Send din mail til Bente Andersen, bad@samf.ku.dk

Speciale, bachelorprojekt og andre skriftlige opgaver

Send din mail til Susanne Stoltz på specialeadministration@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 31 60

Forhåndsgodkendelser og merit

Send din mail til merit@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 32 56

Udlandsophold

Send din mail til Louise Kolmos på international@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på 35 32 30 73

Tilvalg, sidefag og Åbent Universitet

Send din mail til Louise Kolmos på enkeltfag@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på
35 32 30 73

Dispensationer

Send din mail til Dick Lerche på dispensation@econ.ku.dk eller ring i åbningstiden på
35 33 25 32 

Ansatte i studieadministrationen

  • Susanne Stoltz, studiekoordinator: Specialer, BA-projekter, andre skriftlige opgaver, øvelser, studienævn
  • Katja Dall Svendsen, studieadministrativ medarbejder: Forhåndsgodkendelser, merit, Absalon, undervisnings-og eksamenstilmelding
  • Louise Kolmos, studieadministrativ medarbejder: Udlandsophold, tilvalg og Åbent Universitet
  • Dick Lerche, studieadministrativ medarbejder: Dispensationer
  • Elizabeth Casas Casanova, studieadministrativ medarbejder: undervisningsplanlægning
  • Henrik Hansen, studieleder