3 October 2022

Søren Leth-Petersen interviewed about data management at DNRF’s annual meeting 2022

Forskerne har altid bygget videre på hinandens resultater, og i en verden, hvor forskning bliver mere og mere digital, er der brug for at gøre data nemmere at gå til.

Stort set alle danske forskere vil i de kommende år blive berørt af Danmarks og EU’s store satsning på at gøre offentligt finansierede forskningsdata endnu mere tilgængelige og anvendelige. 


Det skal ske ud fra principperne om, at vi skal kunne genfinde, tilgå, sammenkoble og genanvende forskningsdata – i daglig tale kaldet FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) – data.

For Universiteterne betyder det, at de nu skal have fokus på forvaltning af forskningsdata for at fremme bedre og mere gennemsigtig forskning.

Men er forskerne klar til at løfte opgaven, hvilke muligheder og udfordringer ser de, og hvilke erfaringer har de allerede gjort sig?
 
Det talte vi om på vores årsmøde i sidste uge under overskriften: Digitization and FAIR data. Vi havde samlet dekaner, forskere, politikere, journalister og fagorganisationer for at belyse nogle af de muligheder og udfordringer, der ligger i FAIR-data. Og ikke mindst for at snakke løsninger.
 
I videoen her kan du møde professor Søren Leth-Petersen, der allerede har stået over for nogle af de udfordringer, FAIR-data principperne stiller forskerne. Og du kan også høre, hvilke løsninger, professor John Renner Hansen, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, der står i spidsen for udrulningen af FAIR-data i Danmark (Uddannelses- og Forskningsministeriet), lægger op til.

 

 

 

Topics