Persondatabeskyttelse og rettigheder

Københavns Universitet gennemfører i perioden 25. januar til 21. februar 2021 en spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte danskere. Formålet med undersøgelsen er at skabe viden om danskernes økonomiske forventninger. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig. De indsamlede oplysninger bruges alene til videnskabelige formål, og de behandles fortroligt.

Undersøgelsen er registreret centralt på Københavns Universitet i overensstemmelse med krav i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om behandling af de indsamlede data samt om retsgrundlaget herfor her.

Du kan læse Københavns Universitets privatlivspolitik her.