De ældste på arbejdsmarkedet frygter arbejdsløsheden mest

Unge mennesker forventer mere end andre danskere, at jobbet ryger, og at de må på jagt efter et nyt. Men som tiden går, og danskeren på arbejdsmarkedet nærmer sig pensionsalderen, stiger igen frygten for at miste jobbet.

Det siger måske sig selv: Unge mennesker, der er nyslåede i deres faglighed og endnu har arbejdets mange års erfaring og den sikre fod på arbejdsmarkedet foran sig, har en højere forventning om at miste jobbet end ældre medborgere. De unge har oftere løse ansættelser, og måske søger de endnu retningen på deres arbejdsliv og karriere.

Arbejdsmarkedets ældste medlemmer har allerede tegnet karrieren gennem et langt arbejdsliv, og foran dem ligger få år, inden de tager hul på pensionen. Med pensionen om hjørnet stiger forventningen om, at det kan blive svært at finde et nyt arbejde.

Figur 1 viser, hvordan forventningen til at miste jobbet er fordelt på alder. Der er et tydeligt alders-mønster, hvor de unge forventer, at det er meget mere sandsynligt, at de vil miste deres job indenfor de næste 12 måneder end de midaldrende, mens de lidt ældre, som er tættere på pensionsalderen, igen begynder er være mere pessimistiske omkring risikoen for at miste jobbet.

Figur 1: Den gennemsnitlige forventning til at miste jobbet i løbet at 2020

Den gennemsnitlige forventning til at miste jobbet i løbet af 2020


Figur 2 viser, at frygten for at miste grebet på arbejdsmarkedet helt, hvis jobbet ryger, er størst hos gruppen af ældre. Unge vurderer, at der er cirka 10 procents risiko for ikke at kunne finde et job indenfor 12 måneder, mens folk på over 50 i gennemsnit vurderer, at der er 30 procent risiko for, at de ikke vil være i stand til at finde nyt job indenfor 12 måneder.

Figur 2: Den gennemsnitlige forventning til at stå uden job

Figur 2. Den gennemsnitlige forventning til at stå uden job

Prisen på et job-tab

Mens figurerne 1 og 2 giver os et billede af de stærkt varierende forventninger til jobsikkerhed i forskellige aldersgrupper, skal vi nu se på forventningerne til, hvad et tabt job kan koste i ændret lønindtægt.

Figur 3 viser det forventede tab i lønindkomst: Unge mennesker forventer ikke, at deres indkomst vil falde i væsentlig grad. De regner jo med hurtigt at komme i job igen og karrieren ligger foran dem, så de forventer også med deres øgede erfaring at kunne holde lønniveauet.

Men så kommer alderen ind som en faktor. Det forventede indkomsttab stiger dramatisk med alderen. En person på 50, som mister sit job, forventer, at lønindkomsten vil falde med godt 20 procent, mens en person på 60 forventer en nedgang i lønindkomsten på helt op til 40 procent.

Figur 3: Ændring i lønindkomst i forbindelse med job-tab

Figur 3. Ændring i lønindkomst i forbindelse med job-tab

Der er altså stor forskel på, hvor forskelligt folk regner med at blive påvirket af at miste deres job. Gennemsnitlig set vurderer unge mennesker, at der er en relativ høj risiko for at miste jobbet, men at det vil være relativt nemt at finde et nyt. De ældste på arbejdsmarkedet vurderer, at risikoen for at miste jobbet er lavere, men de forventer til gengæld, at det vil være sværere at finde et nyt job, hvis det skulle ske. Tilsvarende er det forventede indkomsttab stærkt stigende med alder.

Hvad betyder coronakrisen?

Alt det her handlede om danskernes forventninger til arbejde i fremtiden. Den viden har vi fra undersøgelsen, som vi foretog i januar og februar 2020, inden vi vidste, at Kinas udfordringer med covid-19 også ville blive vores.

I løbet af 2020 har mange mistet deres job på grund af ydre omstændigheder, som ingen havde set komme. Spørgsmålet er nu, hvem der faktisk er blevet berørt af det pres på arbejdsmarkedet, som flere nedlukninger har betydet. Og et lige så vigtigt spørgsmål er: hvem har størst behov for hjælp og assistance, når de mister jobbet.