Hans Keiding

Forskning


Spilteori

Social Choice

Generel ligevægt

Sundhedsøkonomi

Undervisning


Polituddannelsen

FSV uddannelsen
  MØK, CBS

Andet: Lærebøger


Economics of Banking

Game Theory

Health Economics
  Operationsanalyse
  Mikroøkonomi
Sidst opdateret:
31.8.2017
Hans Keiding


Undervisning efterår 2017:

Mikro 1

Faget giver en introduktion til forbruger- og produktionsteori og til samspillet mellem forbrugere og producenter i velfærds- og ligevægtsteorien.

Undervisning forår 2017

Bankøkonomi

I dette fag diskuteres finansiel formidling og dens rolle i samfundsøkonomien, og vi ser på, hvorledes banker styrer deres risiko.
Forskningsprojekt

Ligevægte i økonomier med reale aktiver

Et vigtigt resultat fra ligevægtsteorien for økonomier med finansielle aktiver handler om eksistensen af (pseudo-)ligevægte med finansielle aktiver som er defineret i reale termer. Det foreliggende resultat udvider det eksisterende samtidig med at der benyttes en anden metode, ved parametrisering af mængden af underrum af et givet vektorrum, det såkaldte Grassmann-rum.


Forskningsprojekt:

Cost-effectiveness analyser og moral hazard

Det vises, hvorledes klassiske resultater i mekanismedesign kan bruges til at give et mål for det samfundsmæssige tab ved unødvendigt overforbrug af et lægemiddel. Metoden kan indarbejdes i sædvanlige sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler.

Papir


 

 Theoretical Health Economics

 

 

 


 

wpe4.jpg (2202 bytes)


CV

Publikationer