Hans Keiding

Forskning


Spilteori

Social Choice

Generel ligevægt

Sundhedsøkonomi

Undervisning


Polituddannelsen

FSV uddannelsen
  MØK, CBS

Andet: Lærebøger


Economics of Banking

Game Theory

Health Economics
  Operationsanalyse
  Mikroøkonomi
Sidst opdateret:
9.1.2018
Hans Keiding


Undervisning forår 2018:

Mikro II

Her fortsættes efterårssemesterets gennemngang af allokering og prisdannelse, idet der ses på (1) monopol og oligopol, (2) markedssvigt af forskellig form og muligheden for at udbedre dette, og (3) teorien om kollektive beslutninger.


Bankøkonomi

I dette fag diskuteres finansiel formidling og dens rolle i samfundsøkonomien, og vi ser på, hvorledes banker styrer deres risiko.Undervisning efterår 2017:

Mikro I

Faget giver en introduktion til forbruger- og produktionsteori og til samspillet mellem forbrugere og producenter i velfærds- og ligevægtsteorien.
Forskningsprojekt

Ligevægte i økonomier med reale aktiver

Et vigtigt resultat fra ligevægtsteorien for økonomier med finansielle aktiver handler om eksistensen af (pseudo-)ligevægte med finansielle aktiver som er defineret i reale termer. Det foreliggende resultat udvider det eksisterende samtidig med at der benyttes en anden metode, ved parametrisering af mængden af underrum af et givet vektorrum, det såkaldte Grassmann-rum.


Forskningsprojekt:

Cost-effectiveness analyser og moral hazard

Det vises, hvorledes klassiske resultater i mekanismedesign kan bruges til at give et mål for det samfundsmæssige tab ved unødvendigt overforbrug af et lægemiddel. Metoden kan indarbejdes i sædvanlige sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler.

Papir


 

 Theoretical Health Economics

 

 

 


 

wpe4.jpg (2202 bytes)


CV

Publikationer