Hans Keiding

Forskning


Spilteori

Social Choice

Generel ligevægt

Sundhedsøkonomi

Undervisning


Polituddannelsen

FSV uddannelsen
  MØK, CBS

Andet: Lærebøger


Economics of Banking

Game Theory
  Operationsanalyse
  Mikroøkonomi
Sidst opdateret:
20.1.2017
Hans Keiding


Undervisning forår 2017:

Bankøkonomi

I dette fag diskuteres finansiel formidling og dens rolle i samfundsøkonomien, og vi ser på, hvorledes banker styrer deres risiko.Undervisning efterår 2016:

Økonomiske principper og sundhedsøkonomi (FSV 3.sem)

I faget gives en introduktion til økonomisk teori i dens sammenhæng med sundhedsadfærd generelt og sundhedsvæsenet og dets funktion i særdeleshed.
Forskningsprojekt

Ligevægte i økonomier med reale aktiver

Et vigtigt resultat fra ligevægtsteorien for økonomier med finansielle aktiver handler om eksistensen af (pseudo-)ligevægte med finansielle aktiver som er defineret i reale termer. Det foreliggende resultat udvider det eksisterende samtidig med at der benyttes en anden metode, ved parametrisering af mængden af underrum af et givet vektorrum, det såkaldte Grassmann-rum. 

Papir

Forskningsprojekt:

Cost-effectiveness analyser og moral hazard

Det vises, hvorledes klassiske resultater i mekanismedesign kan bruges til at give et mål for det samfundsmæssige tab ved unødvendigt overforbrug af et lægemiddel. Metoden kan indarbejdes i sædvanlige sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler.

Papir

 

 

 

 

 


 

wpe4.jpg (2202 bytes)


CV

Publikationer