Studiets opbygning – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Studiets opbygning

Undervisning og opbygning

Gennem hele første år af økonomi-studiet er der undervisning mellem 18-24 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til undervisningen samt gruppearbejde. Foto: Tom Canning

Undervisningen på bacheloruddannelsen i økonomi

Universitetsuddannelser ligner ungdomsuddannelser på den måde, at du går til undervisning, forbereder dig, skriver opgaver og går til eksamen. Men du har ikke så mange forskellige fag pr. år. Og dem du har, er langt mere specialiserede end i gymnasiet.

Økonomistudiet adskiller sig rent fagligt fra andre studier ved, at du har rigtig mange timer hver uge. På første semester har du ca. 18 timer om ugen, og på andet semester ca. 24 timer om ugen. Undervisningstiden er ligeligt fordelt på forelæsninger og øvelsestimer.

Under forelæsningerne er hele årgangen samlet i et auditorium og får gennemgået pensum af en underviser. For hver forelæsning har du normalt 3-4 øvelsestimer. Øvelsestimerne er den del af undervisningen, der minder mest om klasseundervisningen i gymnasiet. Her har du tid til at stille spørgsmål og til at få vendt detaljerne i pensum.

Forberedelse og studieformer

Det er ingen hemmelighed, at det kræver tid og kræfter at studere økonomi (polit). Du har mange undervisningstimer, og der er mange opgaver, der skal diskuteres og bearbejdes sammen med dine medstuderende. Du lærer at forstå og arbejde videre med stoffet og ikke bare reproducere det.

Ved studiestart inddeler vi alle nye studerende i læsegrupper. Læsegrupperne fortsætter ind i andet og tredje studieår. Læsegrupperne er gode at være en del af – både i forhold til den daglige forberedelse og eksamenslæsningen, men i høj grad også i relation til dit sociale liv som studerende på økonomi (polit).

Litteratur og undervisningssprog

På de første 2 år af bacheloruddannelsen foregår al undervisning på dansk. Efter andet år foregår det meste af undervisningen på engelsk.
Selvom undervisningen foregår på dansk, skal du dog være forberedt på, at de fleste akademiske tekster er på engelsk.

Eksamensformer

De mest anvendte eksamensformer på økonomi-uddannelsen er:

  • Skriftlig eksamen – med eller uden hjælpemidler. Alle skriftlige eksamener forgår på computer.
  • Mundtlig eksamen – oftest 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse og hjælpemidler.
  • Tag-hjem eksamen - kan være på 12, 24, eller 48 timer eller af 5-7 dages varighed.

Opbygning

Normeret studietid på bacheloruddannelsen er 3 år (180 ECTS). Her har du de grundlæggende og obligatoriske fagområder som matematik, økonomi og økonometri, samt indføring i kvantitative metoder inden for økonomi. Disse færdigheder udbygges under uddannelsen, så du opnår stærke analytiske færdigheder inden for økonomisk teori og analyse. Bacheloruddannelsen rundes af med et bachelorprojekt, som enten kan laves i grupper eller individuelt.

Efter endt bacheloruddannelse vil du have en stærk faglig ballast, der sætter dig i stand til at analysere komplicerede problemstillinger inden for stort set alle aspekter af samfundet.

Nedenfor ses de forskellige fag på bacheloruddannelsen, og under hvert fag kan du læse en kort fagbeskrivelse.

Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fag ved at klikke på dem i skemaet eller se en samlet liste her.

1. år 1. semester
2. semester

Økonomiske principper A
(10 ECTS)

Økonomiske principper B
(7,5 ECTS)
Samfundsbeskrivelse A
(10 ECTS)
Samfundsbeskrivelse B
(5 ECTS)
Matematik A (10 ECTS) Matematik B (7,5 ECTS)
Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Makroøkonom I (7,5 ECTS) Makroøkonomi II (7,5 ECTS)
Mikroøkonomi I (7,5 ECTS) Mikroøkonomi II (7,5 ECTS)
Sandsynlighedsteori & Statistik (7,5 ECTS) Econometrics I (7,5 ECTS)

Økonomisk valgfag (7,5 ECTS)

Økonomisk historie (7,5 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Econometrics II (7,5 ECTS) BA-projekt (15 ECTS)
Økonomisk valgfag (7,5 ECTS) Philosophy of Science
(videnskabsteori) (7,5 ECTS)
Prioriteret valgfag (7,5 ECTS)

Økonomisk valgfag (7,5 ECTS)

Prioriteret valgfag (7,5 ECTS)

 

Undervisning

Som politstuderende vil du få din daglige gang på universitetets City Campus beliggende centralt i København.

På studiets første år er der ca. 15-25 timers undervisning pr. uge fordelt på store forelæsninger og øvelsestimer i mindre hold. Forelæsninger er undervisningstimer, hvor der ofte er op til 200 studerende. Øvelsestimer er undervisningstimer på størrelse med normale gymnasieklasser. Desuden er der indlagt forløb med procesorienteret undervisning, hvor man fordyber sig i en bestemt opgave, behandling af data eller deltagelse i et økonomisk eksperiment.

Hvis du vil opleve en forelæsning på økonomistudiet, er du velkommen til at besøge studiet. Du kan læse mere om muligheden for at besøge os her.

Udlandsophold

På Økonomisk Institut har du rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Læs mere om mulighederne for udlandsophold.