Holdundervisning på økonomi
Gennem hele første år af økonomi-studiet er der undervisning mellem 18-24 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til undervisningen samt gruppearbejde. Foto: Tom Canning

Undervisningen på bacheloruddannelsen i økonomi

Bacheloruddannelsen

På bacheloruddannelsen lærer du at analysere komplicerede problemstillinger inden for stort set alle aspekter af samfundet. Vi lægger vægt på fagområderne matematik, økonomi, økonometri og kvantitative metoder.

Undervisningen

Universitetsuddannelser ligner gymnasiet på den måde, at du går til undervisning, forbereder dig, skriver opgaver og går til eksamen. På første semester har du ca. 21 timer om ugen, og på andet semester ca. 24 timer om ugen.

Undervisningen er fordelt på forelæsninger og holdundervisning. Til forelæsningerne gennemgår en underviser pensum i et auditorium. Til hver forelæsning skal du regne med 2-4 timer med holdundervisning. Holdtimerne er den del af undervisningen, der minder mest om klasseundervisningen i gymnasiet. Her har du tid til at stille spørgsmål og til at vende detaljerne i pensum.

Læsegrupper

Du kan deltage i læsegrupper fra studiestart. Grupperne fortsætter ind i andet og tredje studieår. De er gode at være en del af – både i forhold til den daglige forberedelse og eksamenslæsningen, men også som en del af dit sociale liv som studerende.

Litteratur og undervisningssprog

På første år af bacheloruddannelsen foregår al undervisning på dansk. På andet år er det meste af undervisningen på dansk.
Efter andet år foregår det meste af undervisningen på engelsk. Selvom undervisningen foregår på dansk, skal du dog være forberedt på, at de fleste tekster er på engelsk.

Eksamensformer

De mest anvendte eksamensformer på økonomiuddannelsen er:

  • Skriftlig eksamen – med eller uden hjælpemidler. Alle skriftlige eksamener forgår på computer.
  • Mundtlig eksamen – oftest 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse og hjælpemidler.
  • Tag hjem-eksamen – kan variere i tid og omfang.

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år (180 ECTS). Bacheloruddannelsen rundes af med et bachelorprojekt, som enten kan laves i grupper eller individuelt.

Skemaet viser de forskellige fag på bacheloruddannelsen. Klik på fagene for at få uddybende beskrivelser.

Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fag ved at klikke på dem i skemaet eller se en samlet liste her.

Nedenstående oversigt over uddannelsens opbygning er gældende for studerende optaget fra september 2020 og senere. Studerende optaget i februar 2020 eller tidligere kan finde opbygningen af deres uddannelse her.

1. år

1. semester 2. semester
Økonomiske principper A
(7,5 ECTS)
Økonomiske principper B
(7,5 ECTS)
Samfundsbeskrivelse A
(7,5 ECTS)
Samfundsbeskrivelse B
(7,5 ECTS)
Økonomi i Samfundet (5 ECTS) Erhvervsøkonomi (7,5 ECTS)
Matematik A (10 ECTS) Matematik B (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Makroøkonom I (7,5 ECTS) Makroøkonomi II (7,5 ECTS)
Mikroøkonomi I (7,5 ECTS) Mikroøkonomi II (7,5 ECTS)
Sandsynlighedsteori & Statistik (7,5 ECTS) Økonometri I (7,5 ECTS)
Valgfrit kursus (7,5 ECTS) Videnskabsteori for økonomer (7,5 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester
Økonomisk historie* (7,5 ECTS) BA-projekt (15 ECTS)
Prioriteret valgfrit kursus (7,5 ECTS) Valgfrit kursus* (7,5 ECTS)
Prioriteret valgfrit kursus (7,5 ECTS) Valgfrit kursus (7,5 ECTS)
Prioriteret valgfrit kursus (7,5 ECTS)

* Det er muligt at tage Økonomisk historie på 6. semester og i stedet tage 7,5 ECTS valgfrie kurser
og 22,5 ECTS prioriterede valgfrie kurser på 5. semester, således at der skabes et mobilitetsvindue
på 30 ECTS på 5. semester.

Ugeplaner

Du kan se eksempler på ugeplaner her (pdf-format):

Udlandsophold

Du  har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Læs mere om mulighederne for udlandsophold.

Kom og vær studerende for en dag

Hvis du vil opleve en forelæsning på økonomistudiet, er du velkommen til at besøge studiet. Du kan læse mere om muligheden for at besøge os her.