Thomas Rexen – Københavns Universitet

Thomas Rexen

Specialetitel: Hvilke konsekvenser har arbejdsulykker for lønudviklingen hos de tilskadekomne? Et eventstudie af de økonomiske konsekvenser af arbejdsulykker

Vejleder: Søren Leth-Petersen

Censor: Fane Groes