Sukhwinder Kaur – Københavns Universitet

Sukhwinder Kaur

Specialetitel: Børsnotering af Nykredit

Vejleder: Hans Keiding

Censor: Jan Pedersen