Simon Valentin Thyge Egeberg – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Simon Valentin Thyge E...

Simon Valentin Thyge Egeberg

Specialetitel: Shadow banking in China

Vejleder: Hans Keiding

Censor: Jacob Gyntelberg