Simon Klit Harmat og Casper Christiansen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Simon Klit Harmat og C...

Simon Klit Harmat og Casper Christiansen

Specialetitel: Anomaly Detection in Danish Banks: A Machine Learning Approach to Early-warning Modelling

Vejleder: Andreas Bjerre-Nielsen og Niels Johannesen

Censor: Jesper Berg

Caspers mundtlige forsvar starter kl. 09:00.

Simons mundtlige forsvar starter kl. 10:00.