Rune Sandberg Davidsen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Rune Sandberg Davidsen

Rune Sandberg Davidsen

Specialetitel: Portfolio optimization using copulas

Vejleder: Heino Bohn Nielsen

Censor: Cathrine Jakobsen