Ruben Ravnborg Sørensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Ruben Ravnborg Sørensen

Ruben Ravnborg Sørensen

Specialetitel: The Scandicoin System - A digital currency for a monetary union of Sweden, Norway and Denmark

Vejleder: Peter Norman Sørensen

Censor: Jacob Gyntelberg