Peter Nikolaj Fenger Erhardtsen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Peter Nikolaj Fenger E...

Peter Nikolaj Fenger Erhardtsen

Master´s thesis title: Introducing forward markets to electricity markets: An investigation of how forward contracting affects competitiveness

Supervisor: Nick Vikander

Censor: Kristine Vasiljeva