Nanna Rydal Kristensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Nanna Rydal Kristensen

Nanna Rydal Kristensen

Specialetitel: Kan det betale sig at få børn under studiet? En empirisk analyse baseret på kvinder, der afslutter en lang videregående uddannelse fra 1991-2006

Vejleder: Mette Ejrnæs

Censor: Richard B. Larsen