Meinhard Arge Jensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Meinhard Arge Jensen

Meinhard Arge Jensen

Specialetitel: Financial Crises in the Faroe Islands: An investigation of balance sheet developments

Vejleder: Hans Keiding

Censor: Anders Møller Christensen