Mathias Dybdahl Ahle og Magnus Skafte-Larsen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Mathias Dybdahl Ahle o...

Mathias Dybdahl Ahle og Magnus Skafte-Larsen

Specialetitel: Reagerer dimittender på en lavere dagpengesats? Evidens fra Dagpengereform 2017

Vejleder: Daniel le Maire

Censor: Lars Haagen Pedersen

Magnus’ mundtlige forsvar starter kl. 16:00.

Mathias’ mundtlige forsvar starter kl. 17:00.