Mathi Danmark

Specialetitel: Deterministisk og stokastisk modellering af securitiserede virksomhedslån

Vejleder: Henrik Olejasz Larsen

Censor: Bjarne Astrup Jensen