Marc Ryge Nørgaard – Københavns Universitet

Marc Ryge Nørgaard

Specialetitel: Betydningen af skill biased teknologiske forandringer for lønulighed

Vejleder: Daniel le Maire

Censor: Fane Groes