Magnus Zidane Frijs Due – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Magnus Zidane Frijs Due

Magnus Zidane Frijs Due

Specialetitel: Resultatløn i den offentlige sektor -Et teoretisk og empirisk studie på basis af foreliggende litteratur

Vejleder: Anders Rosdahl

Censor: Finn Lauritzen