Mads Koefoed-Hansen og Frederik Hemicke Hansen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Mads Koefoed-Hansen og...

Mads Koefoed-Hansen og Frederik Hemicke Hansen

Specialetitel: Skov - en voksende aktivklasse: En analyse af aktivklassens egenskaber

Vejleder: Peter Norman Sørensen

Censor: M.Azhar Hussain

Frederiks mundtlige forsvar starter kl. 08:00.

Mads’ mundtlige forsvar starter kl. 09:00.