Mads Adrian Bayer Tygesen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Mads Adrian Bayer Tygesen

Mads Adrian Bayer Tygesen

Vejleder: Søren Hove Ravn

Censor: Niels Blomgren-Hansen