Kasper Salling Thorborg – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Kasper Salling Thorborg

Kasper Salling Thorborg

Specialetitel: Prisfastsættelse af Konverterbare Realkreditobligationer

Vejleder: Poul Kjær

Censor: Jan Pedersen