Karl Gleie Rasmussen & Patrick Friis Espensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Karl Gleie Rasmussen &...

Karl Gleie Rasmussen & Patrick Friis Espensen

Specialetitel: The Effect of Retirement on Physical Health in the European Union

Vejleder: Torben Heien Nielsen

Censor: Jakob Kjellberg

Karls mundtlige forsvar starter kl. 15:00

Patricks mundtlige forsvar starter kl. 16:00