Juliane Catharina Cappelen og Dagmar Kynne Schmidt – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Juliane Catharina Capp...

Juliane Catharina Cappelen og Dagmar Kynne Schmidt

Specialetitel: Er kvinder lykkeligere end mænd?
Et empirisk studie af paradokset om faldende kvindelig
lykke i Europa samt velfærdsstatens betydning

Vejleder: Hans Bay

Censor: Lisbeth Funding la Cour

Dagmars mundtlige forsvar starter kl. 14:30.

Julianes mundtlige forsvar starter kl. 15:30.