Josias Hussein Lindahl – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Josias Hussein Lindahl

Josias Hussein Lindahl

Specialetitel: Effekten af Industrirobotter på Indkomst og Beskæftigelse: Evidens fra Danske Registerdata fra 2003-2013

Vejleder: Jakob Roland Munch

Censor: Niels Henning Bjørn