Johan Mathiesen Dam – Københavns Universitet

Johan Mathiesen Dam

Specialetitel: Effekten af MiFID på det europæiske aktiemarked: En teoretisk analyse af hvorledes MiFID har påvirket strukturen af det europæiske aktiemarked samt i forlængelse heraf markedslikviditeten og prisopdagelsen på aktiemarkedet.

Vejleder: Poul Kjær

Censor: Jesper Strandskov