Jesper Stenby – Københavns Universitet

Jesper Stenby

Specialetitel: Migrationseffekter i Europa: En analyse af effekter på arbejdsmarked og vækst i 2008-2016

Vejleder: Ulf Michael Bergman

Censor: Birthe Larsen