Ingolf Bjørndal Hersted & Peter Nielsen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Ingolf Bjørndal Herste...

Ingolf Bjørndal Hersted & Peter Nielsen

Specialetitel: Bitcoin, prisstabilitet og valutakonkurrence

Vejleder: Hans Keiding

Censor: Finn Lauritzen

Ingolfs mundtlige forsvar starter kl. 15.00

Peters mundtlige forsvar starter kl. 16.00