Niklaas Linhøft Ingstrup – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Niklaas Linhøft Ingstrup

Niklaas Linhøft Ingstrup

Specialetitel: Effekten af Private Equity: Outperformer Peejede selskaber markedet?

Vejleder: Søren Hovgaard

Censor: Peter Engberg Jensen