Ida Hammerberg Nielsen & Sofie Kongsmark Madsen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Ida Hammerberg Nielsen...

Ida Hammerberg Nielsen & Sofie Kongsmark Madsen

Specialetitel: Pensionsopsparingsadfærd blandt selvstændige erhvervsdrivende - En empirisk analyse af 30 pct.-ordningen

Vejleder: Torben Heien Nielsen

Censor: Per Bremer Rasmussen