Emma Margrethe Peen & Christine Sinkjær-Rasmussen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Emma Margrethe Peen & ...

Emma Margrethe Peen & Christine Sinkjær-Rasmussen

Specialetitel: Studerendes tidsallokering: En empirisk analyse af determinanterne for allokering af tid til studie, arbejde og fritid

Vejleder: Mette Ejrnæs

Censor: Lars Haagen Pedersen

Christines mundtlige forsvar starter kl. 16.00

Emmas mundtlige forsvar starter kl. 17.00