Emil Strand – Københavns Universitet

Emil Strand

Specialetitel: Handel, lønninger og beskæftigelse i den mexicanske fabrikssektor

Vejleder: Rasmus Jørgensen

Censor: Thomas Alslev Christensen