Elvis Omerovic og Busra Akin – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Elvis Omerovic og Busr...

Elvis Omerovic og Busra Akin

Specialetitel: Social ulighed og uddannelse - En analyse af den danske folkeskole baseret på PISA 2015

Vejleder: Hans Bay

Censor: Dorte Grinderslev

Busras mundtlige forsvar starter kl. 15:00.

Elvis’ mundtlige forsvar starter kl. 16:00.