Dominic Peter Conlon Williams – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Dominic Peter Conlon W...

Dominic Peter Conlon Williams

Master's Thesis Title: The Causal Effect of Unemployment on Mental Health

Supervisor: Mette Gørtz

Censor: Jan V. Hansen