David Amtrup – Københavns Universitet

David Amtrup

Specialetitel: Strategisk analyse og værdiansættelse af Burford Capital

Vejleder: Poul Kjær

Censor: Finn Lauritzen