Christian Bernhard Bang – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Christian Bernhard Bang

Christian Bernhard Bang

Specialetitel: Has OECD checkmated tax avoidance of multinational enterprises - An empirical investigation of tax avoidance

Vejleder: Jakob Egholt Søegaard

Censor: Palle Gedsø-Kharazmi