Christian Alexander L Toftager & Thomas Peter Møller Lagoni – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Christian Alexander L ...

Christian Alexander L Toftager & Thomas Peter Møller Lagoni

Specialetitel: Makroøkonomiske effekter af husholdningernes gældtagning i Norden

Vejleder: Henrik Jensen

Censor: Mads Gydesen

Christians mundtlige forsvar starter kl. 16.00

Thomas’ mundtlige forsvar starter kl. 17.00