Caroline Østerholm Jørgensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Caroline Østerholm Jør...

Caroline Østerholm Jørgensen

Specialetitel: Immigranters assimilationsrate: En empirisk analyse af immigranters timeløn i Danmark

Vejleder: Daniel le Maire

Censor: Jonas Schytz Juul