Balder Nikolai Kringelbach – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Balder Nikolai Kringel...

Balder Nikolai Kringelbach

Specialetitel: Revisiting the Empirical Effect of Income Inequality on Economic Growth

Vejleder: Claus Thustrup Kreiner

Censor: John Smidt