Arthur Alexander Woodhouse – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Arthur Alexander Woodh...

Arthur Alexander Woodhouse

Master's thesis title: Do smarts lead to success? Estimating the effect of cognitive and non-cognitive skills on wages

Supervisor: Remi Piatek

Censor: Cathrine Jacobsen