Anders Eiler Wiese Christensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Specialeforsvar > Anders Eiler Wiese Chr...

Anders Eiler Wiese Christensen

Specialetitel: Værdien af danskernes husholdningsarbejde

Vejleder: Mette Gørtz

Censor: Peter Brixen