Tilvalgsuddannelsen i erhvervsøkonomi

Økonomistuderende. Foto: Tom Canning

Tilvalgsuddannelsen i erhvervsøkonomi er under nedlæggelse.
Der optages studerende på bachelortilvalget sidste gang med start 1. september 2022.
Studerende, som allerede er optaget på enten bachelor- eller kandidattilvalget kan fortsætte på deres uddannelse uden at det påvirker dem. Studerende, som har afsluttet deres bachelortilvalg har retskrav på at blive optaget på deres kandidattilvalg indenfor de gældende frister.


Tilvalgsuddannelsen i erhvervsøkonomi består af 2 tilvalgspakker:

  • Bachelortilvalget på 45 ECTS
  • Kandidattilvalget på 75 ECTS


Du kan finde 2012- og 2020 studieordningerne for tilvalgsuddannelsen her på denne side.

 

 

 

 

 

 

Bachelortilvalget i økonomi ved KU er på 45 ECTS og består af centrale kurser på økonomistudiets bachelordel. Bachelortilvalget i økonomi sikrer dig en god basisviden inden for økonomisk teori og samfundsforhold.

Du kan tage bachelortilvalget som en enkeltstående tilvalgspakke - du behøver altså ikke efterfølgende tage kandidattilvalget og opnå undervisningskompetence i erhvervsøkonomi, hvis du ikke ønsker dette.

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i kursernes overordnede indhold og målbeskrivelse. Beskrivelser af de forskellige kurser på Bachelortilvalget finder du i skemaet herunder.

Bachelortilvalg - 45 ECTS (2020-studieordningen)
Obligatoriske kurser på første semester ECTS
Økonomiske principper A 7,5
Samfundsbeskrivelse A  7,5
Matematik A 10
Økonomi i samfundet 5
Obligatoriske kurser på første semester
Erhvervsøkonomi 7,5
Matematik B 7,5
Centralt fag 15

NB:
Hvis du er studerende med centralt fag på Samfundsfag skal du ikke tage kurset Økonomiske Principper A, da det er emnemæssigt dækket af økonomikurserne på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Du skal i stedet tage kurset Årsregnskab og regnskabsanalyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidattilvalget giver dig økonomiske kurser på et højt fagligt niveau.

Kandidattilvalget til 45 ECTS eller 75 ECTS afhængigt af, om du tager de enkeltstående tilvalgspakker eller gymnasiesidefaget, samt om du er studerende indenfor eller uden for samfundsvidenskab.

Hvis du er studerende med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige område får du forlænget din studietid med ½ år, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at en bachelor og kandidatuddannelse med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige område og med tilvalg i erhvervsøkonomi udgør 330 ECTS svarende til 5 ½ års studier.

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i kursernes overordnede indhold og målbeskrivelse.

Kandidattilvalg (45 ECTS) - for studerende med centralt fag inden for det samfundsvidenskabelige område
2020-studieordningen
Obligatoriske kurser 1. semester ECTS
Strategic Management 7,5
Samfundsbeskrivelse B 7,5
Økonomiske Principper B NB 7,5
Årsregnskab og regnskabsanalyse NB 7,5
Obligatoriske kurser 2. semester
Seminar: Strategic ManagementGetting inside the digital economies / Seminar: Finance, Technology and Entrepreneurship / Seminar: Digital Economics  7,5
Organization Theory 7,5
Centralt fag 15
Total (på Økonomi) 45

NB:

  • Udbuddet af seminarer varierer, derfor er der oplistet flere valgmuligheder.
  • Hvis du er studerende med centralt fag på Samfundsfag på KU, skal du ikke tage Økonomiske Principper B, da det emnemæssigt af dækket af økonomikurserne på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Du skal i stedet tage et valgfag eller et seminar til 7,5 ECTS.
  • Hvis du har haft kurset Årsregnskab og Regnskabsanalyse på bachelortilvalget, skal du i stedet tage et valgfag eller et seminar til 7,5 ECTS på kandidattilvalget.

Kandidattilvalg (75 ECTS) - for studerende med centralt fag uden for det samfundsvidenskabelige område
2020-studieordningen
Obligatoriske kurser 1. semester ECTS
Strategic Management  7,5
Samfundsbeskrivelse B   7,5
Økonomiske Principper B  7,5
Årsregnskab og regnskabsanalyse  7,5
Obligatoriske kurser 2. semester
Seminar: Strategic ManagementGetting inside the digital economies / Seminar: Finance, Technology and Entrepreneurship / Seminar: Digital Economics  7,5
 Organization Theory  7,5
Valgfrie kurser eller seminarer 15
Obligatoriske kurser 3. semester
Valgfrie kurser eller seminarer 15
Centralt fag 15
Total (på Økonomi) 75

Det er muligt at erstatte op til 7,5 ECTS valgfrie kurser med en Opgave uden for kursusregi (en fri skriftlig opgave inden for et selvvalgt emne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan vælge mellem kurserne fra nedenstående liste over tilgængelige valgfrie kurser på kandidatsidefaget.

Du skal være opmærksom på, at mange af de valgfrie kurser kun udbydes én gang om året og enkelte kun som sommerskoler.

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i kursernes overordnede indhold og målbeskrivelse.

Du har også mulighed for at tage dine valgfrie kurser på andre uddannelser, fx CBS. Kontakt Studievejledningen hvis du har brug for vejledning til studieplanlægning.

Valgfrie kurser

 Valgfrie kurser ECTS
Erhvervsret 7,5
Skatteret 7,5
Economic Sociology 7,5
Economic History of Europe (sommer) 7,5
Organization Theory (sommer) 7,5
Economics of Education 7,5
 Regnskabsanalyse og aktievurdering 7,5
 Makroøkonomi I 7,5
 Mikroøkonomi I 7,5
 Sandsynligheds-teori og statistik 7,5
 Videregående Statistik 7,5
 Economic Policy and the Welfare State
 Introduction to Social Data Science (sommer)
Opgave udenfor kursusregi 7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er til Studievejlederne du går, hvis du har spørgsmål vedrørende sidefaget eller tilvalgspakkerne, studiestart, studieregler.

Vi har tavshedspligt: Det du fortæller til en studievejleder, kommer ikke videre. Det betyder, at du også kan komme til os, hvis du har personlige problemer, der påvirker dine studier.  Vi har dog oplysningspligt, så fortæller du om en ulovlighed, har vi pligt til at gå videre med det.  Det kan f.eks. være, hvis du fortæller, at du har snydt til en eksamen.

Ønsker du at tale med studievejlederne, er du altid velkommen til at komme forbi eller ringe til os i åbningstiderne. Du kan også altid sende os en mail på studievejledning@econ.ku.dk.

Studievejledningen står altid til rådighed for spørgsmål.