Spørgsmål og svar om studiet - økonomi

Professor David Dreyer Lassen fortæller om miljø og økonomi.

Hvordan er det at læse økonomi?

Økonomi er ikke noget man læser. Økonomi skal opleves, tænkes over, regnes på og eksperimenteres med. Er du glad for matematiske redskaber og kan du lide at bruge din intuition, er økonomistudiet måske noget for dig.
Økonomistudiet ligner ungdomsuddannelser som fx gymnasiet på den måde, at du går til undervisning, forbereder dig, skriver opgaver og går til eksamen. Men du har ikke så mange fag pr. år. Fagene er også mere fokuserede og specialiserede end i gymnasiet. Du læser tekster af internationale specialister, ofte videnskabelige artikler og det meste på engelsk.

Du lærer at forstå og arbejde videre med stoffet og ikke bare reproducere det. Du får mange skriftlige opgaver, som du må kæmpe seriøst med, hvis du skal forstå, hvad det hele handler om. Det er ingen hemmelighed, at det kræver tid og kræfter at studere økonomi. Du har mange undervisningstimer, og der er mange opgaver, der skal diskuteres og bearbejdes sammen med dine medstuderende.

Kan jeg specialisere mig?

På bacheloruddannelsen er der mange obligatoriske fag, som ikke giver særlig stor valgfrihed. Dog kan du specialisere dig i forbindelse med de 3 valgfag på bachelordelen samt igennem bachelorprojektet. På kandidatuddannelsen er næsten alle fag på nær Micro III og Macro III valgfag, og du kan derfor specialisere dig inden for den retning af økonomien, du synes er mest spændende. Du kan desuden specialisere dig i finansiering ved at tage et særligt antal finansieringsfag.

Hvordan er studiemiljøet?

På Økonomi har vi et godt og levende studiemiljø, som betyder, at mange studerende også er her udenfor studietiden. "Cafelitten" er stedet, hvor vi både holder fri og løser opgaver. Vi har mange fester, skiture, revyer og rejser. To gange om året arrangerer vi studieture til interessante steder som fx Korea, Indien, Japan og Island.

Kan jeg have arbejde ved siden af studiet?

Som økonomistuderende har du mange gode muligheder for at få relevante studiejobs. På første studieår har du dog rigtig mange undervisningstimer, og du kan regne med en fuldtids arbejdsuge på omkring 40 timer (25 timers undervisning + 15 timers forberedelse). Der er derfor ikke meget tid til arbejde ved siden af studierne, når du også tillægger de sociale arrangementer.

På 2. år begynder en del studerende at få studiejobs, da man her har vænnet sig lidt mere til læse- og arbejdsbyrden på studiet. Dog skal du ikke regne med at kunne arbejde mere end 10-15 timer.

Kan jeg tage til udlandet og læse?

Økonomistudiet er internationalt, så du kan let ende med at få hele verden som din arbejdsplads. 75-80% af alle studerende læser et semester ved et udenlandsk universitet, ligesom vi har mange udenlandske gæstestuderende. De fleste studerende vælger at rejse ud på kandidatdelen, da man her har fuldstændig valgfrihed i forhold til fag. Det fleste af pensumbøgerne er på engelsk, nogle af de sidste bachelorfag vil også foregå på engelsk.

Hvad er fremtidsperspektiverne?

Som færdiguddannet økonom kan du arbejde inden for mange forskellige områder i både den offentlige og den private sektor. Hvad du helt præcis kommer til at lave, er svært at svare på - det vil afhænge meget af din personlige profil og virksomhedens arbejdsgang.

Man kan aldrig være 100% sikker på at få et job, når man er færdiguddannet - det afhænger meget af samfundsudviklingen og situationen på jobmarkedet. Den slags bliver man også klogere på som økonomistuderende, men ingen kan se ud i fremtiden. Når det er sagt, kan det nævnes, at arbejdsløsheden for økonomer historisk set er meget lav.