Eksamen på Åbent Universitet på Økonomiuddannelsen ved Københavns Universitet. – Københavns Universitet

Eksamen på Åbent Universitet

På Åbent Universitet deltager du i eksamen på lige fod med vore fuldtidsstuderende. Du har 3 eksamensforsøg, og du bør sætte dig ind i alle regler og formalia vedrørende eksamen, inden du går i gang med dit semester.

Når du har bestået dit kursus, skal du selv bestille et karakterbevis - du modtager det ikke automatisk med posten. 

Hvor mange eksamensforsøg har jeg?

Du har ret til 3 eksamensforsøg i kurset i 3 på hinanden følgende terminer:

  • den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), der afslutter det undervisningsforløb, du har fulgt
  • den dertilhørende re-eksamen (2. prøveforsøg)
  • 3. prøveforsøg - den førstkommende ordinære eksamen efter ovenstående re-eksamen.

I forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg har du ikke ret til at modtage undervisning igen, da din betaling kun inkluderer 1 undervisningsforløb. Ønsker du at følge undervisningen igen, skal du betale for et nyt kursus. Du har dog mulighed for gratis at blive tilmeldt kursusrummet i Absalon - og forelæsningerne er offentlige.

Din ret til 3 eksamensforsøg bortfalder hvis:

  • kurset i mellemtiden er nedlagt eller har ændret væsentligt form siden du fulgte det.
  • du ikke har afleveret eventuelle obligatoriske opgaver i dit kursus og derfor ikke er blevet godkendt til eksamen. Hvis du ønsker eksamen i det pågældende kursus, kræver det, at du betaler en ny kursusafgift, så du kan følge undervisningen igen, blive opgavegodkendt og dermed gå til eksamen.

4. eksamensforsøg
Ønsker du et 4. eksamensforsøg skal du på lige fod med ordinære studerende, søge Studienævnet om en dispensation til dette. Derudover skal du betale en ny kursusafgift.

Hvordan og hvornår tilmelder jeg mig reeksamen?

Som enkeltfagsstuderende bliver du automatisk tilmeldt dit første eksamensforsøg.

Hvis du vil tilmeldes 2. og 3. prøveforsøg i efterfølgende semestre, skal du overholde følgende tilmeldingsfrister:

  • Vintereksamen: senest 1. september 
  • Sommereksamen: senest 1. marts

Du tilmelder dig ved at sende en mail til enkeltfag@econ.ku.dk inden for deadline.

I mailen skal du oplyse:

  • navn
  • KU brugernavn
  • kursustitel.

Tilmelder du dig ikke inden for fristen, kan du ikke deltage i eksamen.

Hvornår finder eksamens sted?

Du kan finde oplysninger op tidspunkt for eksamen i kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk.

De helt præcise oplysninger om tid og sted finder du på KUnet i  Selvbetjening, når du har modtaget din kode.

Hvordan foregår en skriftlig eksamen?

Alle skriftlige eksamener ved Økonomisk Institut foregår på PC.

Du kan læse mere om PC-eksamen på KUnet, hvor du også kan finde oplysninger om Åbent hus-arrangementer på Peter Bangsvej, hvor de fleste PC-eksamenerne afholdes.

Hvornår kan jeg se min karakter?

Eksamenskaraktererne bliver offentliggjort på KUnet i Selvbetjening.  Du kan ikke få din karakter oplyst ved at ringe til universitetet.

Hvordan får jeg mit eksamensbevis?

Som enkeltfagsstuderende skal du selv bestille et enkeltfagsbevis ved at kontakte Samf-informationen. Du får det ikke automatisk tilsendt med posten.