Åbent Universitet - økonomikurser ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet – Københavns Universitet

Banner - åbent universitet

Åbent Universitet - kurser på cand.polit-uddannelsen

Åbent universitet er for dig, der gerne vil supplere din nuværende uddannelse, efteruddanne dig i en hel anden retning, eller blot har interesse inden for økonomi og samfundsvidenskab. Det er også for dig, der er Ph.d.-studerende uden for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som skal tage polit-fag som en del af din Ph.d.-uddannelse.

Hvilke kurser kan jeg tage?

Du kan vælge mellem alle vore kurser efter reglerne om deltidsuddannelse (tomplads-ordningen). Er der stadig ledige pladser, efter at vore fuldtidsstuderende har tilmeldt sig, har du mulighed for at tilmelde dig. Det er sjældent, at alle pladser er optaget, men skulle det ske, at der er flere ansøgere end ledige pladser, vil den ansøger der har ansøgt tidligst få tilbudt pladsen. Alle kurserne er enten bachelor-eller kandiatkurser. Der er altså tale om forskningsbaseret efter-videreuddannelse på højt akademisk niveau.

Kan jeg tage en hel uddannelse på Åbent Universitet?

Nej - Du kan tage op til halvdelen af henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsens på Åbent Universitet.Det er ikke muligt at skrive et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale som enkeltfagsstuderende.