21. juni 2023

CEBI søger studerende til databehandling

Vi søger en dygtig og grundig studerende til databehandling ved grundforskningscenteret Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

CEBI belyser betydningen af menneskers adfærd og beslutningstagen for ulighed og økonomisk politik ved brug af data på individniveau. Forskningsprojekterne vil anvende Danmarks Statistiks registre samt andet data, fx genereret ved brug af økonomiske eksperimenter eller surveys.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne vil involvere behandling af registerdata fra Danmarks Statistik samt lettere opgaver i systemerne SAS og Stata. Hertil kommer forefaldende administrative og praktiske opgaver. Arbejdet foregår i samarbejde med forskere, ph.d.-studerende og andre studerende.

Forudsætninger:

• Det er en fordel, at du er stud.polit.

• Gerne lidt erfaring med anvendelse af analyseværktøjerne SAS og Stata.

• positiv indstilling til dataarbejde og kvantitative/økonometriske problemstillinger;

• Interesse for anvendt økonometri og arbejdsmarkedsøkonomi

• gode engelskkundskaber.

En forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution.

Arbejdstid og løn

Arbejdstiden er fleksibel, men forventes i gennemsnit at ligge på ca. 10-12 timer om ugen.

Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35.

Minimumstimelønnen er kr. 132,24.

Du vil blive løn-indplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.

Du ansøger i KUs Jobportal.

Ansøgning indeholdende CV, karakterudskrift og kontaktoplysninger sendes elektronisk via KU´s jobportal senest fredag d. 29. september, 2023 (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget).

(se endvidere https://www.econ.ku.dk/stillinger/)

Stillingen tiltrædes hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte centeradministrator Tine Ceccardi tine.ceccardi@econ.ku.dk.

Yderligere oplysninger om CEBI kan findes på www.econ.ku.dk/CEBI

Emner