19. juli 2023

Økonomisk Institut søger to studenter til administrationen

Økonomisk Institut søger pr. 1. september 2023 eller snarest derefter to studerende med interesse for og flair for tal og behandling af data.

Som studentermedarbejder i administrationen vil du få et job, som er værdsat af instituttet og kendetegnet ved afvekslende arbejdsopgaver samt gode kollegaer.

De væsentligste arbejdsopgaver er at assistere institutlederen og studielederen i opgaver, ofte i Stata og Python. Du vil bl.a. skulle hjælpe med tilvejebringelse, behandling, analyse og illustrering af store mængder data. Derudover vil der forekomme andre ad hoc opgaver fra institutleder, studieleder og institutadministratoren.

Vi forestiller os at du:

  • er i gang med en videregående uddannelse, hvor kendskab til økonomistudiet vil være en fordel
  • er ansvarsbevidst og omhyggelig i dit arbejde
  • har gode statistik kundskaber
  • har gode IT-kundskaber, særligt Stata og Python
  • kan arbejde selvstændigt og ikke er bange for at tage initiativ
  • har gode engelskkundskaber både skriftligt og mundtligt
  • at du har lyst til og mulighed for at blive i stillingen i en længere periode
  • har gode samarbejdsevner

Erfaring med SQL udtræk vil være en fordel, men ingen betingelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 13 timer. Vi tager naturligvis hensyn til perioder, hvor du læser/går til eksamen.

Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Minimumstimelønnen er kr. 132,24 (1. april 2023-niveau). Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse og aktiv studerende.

Er du interesseret i stillingen beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med CV, indskrivningsbevis og karakterudskrift via jobportalen senest den 15. august 2023.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Henrik Hansen på telefon 35 32 44 05, studieleder Thomas Markussen på tlf.: 35 32 30 86 eller institutadministrator Peter Flindt på tlf.: 53 32 30 12.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Emner