19. juli 2023

Økonomisk Institut søger en studerende til rejseadministration

Økonomisk Institut søger med tiltrædelse den 1. september 2023 en studerende til administrationen.

Jobbet består primært i at skulle assistere forskere og deres gæster med udarbejdelse af rejse- og udlægsafregninger. Desuden indebærer jobbet at skulle deltage i løsningen af diverse administrative og praktiske ad hoc opgaver.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

  • Assistance til forskere i forbindelse med udarbejdelse af rejseafregninger i RejsUd
  • Assistance til gæsters rejseafregninger
  • Assistance i forbindelse med bestilling af kontanter samt gennemførelse af kontroller i forbindelse med økonomiske eksperimenter
  • Diverse ad hoc opgaver, fx praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer

Vi forestiller os at du:

  • er i gang med en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse
  • har gennemført 1 – 2 år af din uddannelse
  • er interesseret i administration
  • har gode IT kundskaber, herunder kendskab til Excel og evt. til RejsUd
  • har gode engelskkundskaber

Vi tilbyder:

En fleksibel arbejdstid på gennemsnitlig 13 timer om ugen. Mødetidspunkter – under hensyntagen til undervisning og eksamen – aftales nærmere ved ansættelsen.

Løn og ansættelsesvilkår
Du vil blive HK-ansat og aflønnet som timelønnet studerende i henhold til reglerne i Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og efter Organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK). Timelønnen er anciennitetsbestemt og udgør minimum 132,24 kr. (1. april 2023-niveau).

Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse og aktiv studerende.

Ansøgnings- og ansættelsesprocedure
Er du interesseret i stillingen beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med CV, indskrivningsbevis, karakterudskrift og eventuel relevant dokumentation via jobportalen senest d. 14. august 2023.


Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Ivan Lyngsaa, 3533 1829 eller institutadministrator Peter Flindt, 3532 3012.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Søg jobbet via KUs Jobportal

Emner