3. november 2023

Forsker med særlig forpligtelse i forhold til dataforvaltning og datamanagement

Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU), indkalder kandidater til en stilling som forsker med særlige forpligtelser i forhold til data stewardship og data management.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. februar 2024 eller snarest herefter.

Forskerstillingen er en uddannelsesstilling på 4 år med hovedvægt på forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling. Stillingen indeholder derudover forskningsbaseret undervisning, og forskningsunderbyggende beredskabs- og overvågningsopgaver. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der sikres en balance, som gør, at forskeren kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder.

Dine kvalifikationer og muligheder

For at kunne bedømmes kvalificeret til stillingen skal kandidaten have en ph.d.-grad i økonomi eller tilsvarende faglige kvalifikationer. Ansøgeren skal desuden opfylde universitetets meritkriterier. Der gælder seks overordnede kriterier for forskeransættelser på Københavns Universitet. De seks kriterier (vedrørende forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som en ramme for bedømmelse af kandidater. Du kan læse mere om kriterier for meritering af adjunkter her: employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising-merit/

Stillingsbeskrivelse

De generelle opgaver knyttet til stillingen som forsker er:

  • Forskning inden for det økonomiske fagområde
  • Data stewardship og datamanagement
  • Undervisning
  • Administrative opgaver
  • Videndeling med det omgivende samfund
  • Hjemtag af eksterne forskningsbevillinger

Der vil endvidere være en særlig forpligtelse i forhold til

  • Forskningsunderbyggende beredskabs- og overvågningsopgaver, herunder programmering (særligt Python og SAS)

En succesfuld kandidat har stærke samarbejdsevner og en evne til at arbejde sammen med kolleger om forskningsprojekter og udføre administrative opgaver, især dataforvaltning og -styring. Arbejdet vil foregå I tæt samarbejde med ‘ledende datamanager’ og administrativ studentermedhjælp.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi

Økonomisk Institut er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Fakultetet er et succesfuldt fagligt fællesskab, der stræber efter at omsætte viden til handling ved at:

  • Engagere partnere i at skabe viden, læring og social forandring
  • Give vores studerende mulighed for at blive reflekterende og ansvarlige borgere, der har visionen, viden og kompetencerne til at ændre samfundet til det bedre
  • Opdyrke energigivende globale, europæiske og danske vidensområder ved at innovere forskningsmetoder og ved forskningsresultater med gennemslagskraft

Læs mere om fakultetets strategi her: samf.ku.dk/fakultetet/strategi/

Du kan læse instituttets strategi her: Economics.stategy.pdf

Ansættelsesvilkår

Ansættelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og progression inden for beskæftigelse afgøres kun efter personlig fortjeneste. Det gør vi ud fra faglige kriterier, der er knyttet til den enkelte stillings opgaver og vilkår, og til instituttets behov.

Da denne stilling kræver et tæt samarbejde med Danmarks Statistik, opfordrer vi den ansatte forsker til at tilegne sig de danskkundskaber, der kræves for at interagere med kolleger på dette sprog i løbet af 2-4 år. Instituttet sørger for og betaler den nødvendige sprogundervisning.

Yderligere oplysninger om kvalifikationskrav som forsker kan findes i Notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved danske universiteter her: employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising merit/dokumenter/Ministerial_Order_no._1443_of_11_December_2019_on_Job_Structure_for_Academic_Staff_at_Universities.pdf

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Akademikerne. Lønniveauet starter ved 36.400 kr. pr. måned + 17,1 % bidrag til pensionsordningen. Der er mulighed for at forhandle tillæg årligt.

Rekrutteringsprocessen

Efter ansøgningsfristens udløb udvælges ansøgere til bedømmelse af bedømmelsesudvalget. Alle ansøgere får besked om deres ansøgning om bedømmelse er bestået af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Udvalgte ansøgere til bedømmelse vil få besked om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på employment.ku.dk/

Yderligere information om rekrutteringsprocessen på Københavns Universitet kan findes her: employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/

En arbejdsplads med diversitet

Københavns Universitet arbejder målrettet med høj akademisk kvalitet for lige muligheder og for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge uanset personlig baggrund, køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnisk tilhørsforhold m.v. For mere om det mangfoldige arbejdsmiljø på universitetet og universitetets deltagelse i HRS4R HR Excellence in Research, se employment.ku.dk/working-at-ucph/eu-charter-for-researchers/

Kontaktoplysninger

Oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås ved henvendelse til HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk henvises til ID nummer: 211-0381/23-2A #1

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos institutleder Henrik Hansen, e-mail: henrik.hansen@econ.ku.dk, telefon +45 35 32 44 05

Ansøgning

Send ansøgningen elektronisk via KUs Jobportal.

Emner